คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : โอกาสทองของธุรกิจสมุนไพรไทย
         
 รายละเอียด : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดกิจกรรม “โอกาสทองของธุรกิจสมุนไพรไทย: นวัตกรรม มาตรฐาน และการส่งออกสู่ตลาดโลก” โดยมี นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ ในวันที่ 17 มกราคม 2561 ณ ห้อง Lanna Ballroom โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่ โดยมีผู้ประกอบการด้านสมุนไพร ให้ความสนใจกว่า 350 คน
 ผู้ประกาศข่าว : นายลิขิต สุภาสาย
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370