คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : นักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
         
 รายละเอียด : วันที่ 22 มกราคม 2561 เภสัชกร ดร.แสงสุข พิทยานุกุล นักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาบริหารธุรกิจ ประจำปี 2560 รับมอบโล่ พร้อมเข็มเชิดชูเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีซ้อมใหญ่งานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 52 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ผู้ประกาศข่าว : นายลิขิต สุภาสาย
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370