คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : สถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
         
 รายละเอียด : รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในโอกาสดังกล่าว ได้เข้าร่วมพิธีมอบกิตติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ ประจำปี 2560 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้มีผู้บริหารของคณะฯ ได้รับมอบกิตติบัตรฯ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพร จารุมณี (หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม) และ รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์ (รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)
 ผู้ประกาศข่าว :
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370