คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : สถาปนาสถาบันวิจัยสังคม
         
 รายละเอียด : ผศ.ดร.ภญ.รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพ และคุณสุวัฒน์ งามดี ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในโอกาสทำบุญครบรอบ 37 ปี วันที่ 30 มกราคม 2561
 ผู้ประกาศข่าว :
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370