คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : เปิดอาคารศูนย์ความเป็นเลิศ คณะเศรษฐศาสตร์
         
 รายละเอียด : ผศ.ดร.ภก.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ รองคณะบดีฝ่ายบริหาร และศิษย์เก่าสัมพันธ์ และคุณรวิภา วงศ์บุศยรัตน์ ร่วมพิธีเปิดอาคารศูนย์ความเป็นเลิศ เศรษฐศาสตร์ ชูชาติ เพ็ชรอำไพ ณ คณะเศรษฐศาสตรื มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
 ผู้ประกาศข่าว : เสน่ห์ ตาสา
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370