คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : สาระธรรมนำสุข
         
 รายละเอียด : วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.30–13.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดโครงการสาระธรรมนำสุข ในกิจกรรม เติมเต็มรักจากพี่... เพื่อน้อง ซึ่งปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 11 โดยการเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบของใช้ในชีวิตประจำวันแก่น้อง ๆ ณ โรงเรียนสอนคนตาบอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการมอบความรักของพี่ ๆ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาชาวเภสัชไปสู่น้อง ๆ เด็กโรงเรียนสอนคนตาบอด เพื่อทดแทนให้น้อง ๆ ได้เติมเต็มในความรัก ความอบอุ่น รวมถึงการเสริมสร้างกำลังใจให้ดำเนินชีวิตต่อไป
 ผู้ประกาศข่าว :
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370