คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : รับมอบโลห์
         
 รายละเอียด : เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางสาววรรณนรี เจริญทรัพย์ ตัวแทนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับมอบโล่รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท ในการประกวดความสวยงาม การตกแต่งภูมิทัศน์ งานพิธีพระราชปริญญาบัตร ครั้งที่ 52 ในปีนี้ คณะเภสัชศาสตร์ส่งเข้าประกวดในธีม "สวนสมุนไพร 4.0 อุทยานแห่งการเรียนรู้ ประตูสู่นวัตกรรม" โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุมตะวัน ชั้น 4 อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ผู้ประกาศข่าว :
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370