คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : พิธีลงนามบันทึกข้้ฮตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ
         
 รายละเอียด : วันที่ 5 มีนาคม 2561
รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยทีมบริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการศึกษาวิจัยเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐานและระบบบูรณาการข้อมูลสารสนเทศและแนวทางการริเริ่ม Big Data ด้านสาธารณสุขสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลประเทศไทย ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ผู้ประกาศข่าว :
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370