คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : สถาปนาสำนักงานบริการวิชาการ
         
 รายละเอียด : รศ.ดร.ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คุณสมพร พวงประทุม
หัวหน้างานบริหารทั่วไป เป็นตัวแทนคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานบริการวิชาการ
วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานบริการวิชาร
 ผู้ประกาศข่าว :
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370