คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : รศ.ดร.ภก. วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน เสวนา เรื่อง บทบาทของเภสัชกรกับการใช้ยาและสมุนไพรอย่างสมเหตุผลและปลอดภัย 4.0
         
 รายละเอียด : รศ.ดร.ภก. วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน เสวนา เรื่อง บทบาทของเภสัชกรกับการใช้ยาและสมุนไพรอย่างสมเหตุผลและปลอดภัย 4.0 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องพะยอม A1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ซึ่งเป็นกิจกรรมความร่วมมือของ 7 หน่วยงานเครือข่ายวิชาชีพ ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ, กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่, ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์, ชมรมเภสัชกร จังหวัดเชียงใหม่, กลุ่มเภสัชกร จังหวัดเชียงราย
พร้อมกันนี้ รศ.ดร.ภก. วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ ได้เยี่ยมชมบูธกิจกรรมของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการด้านสุขภาพ Health & Beauty (โซน H) ในงาน Lanna Expo 2018 ณ บูธหมายเลข 32-33 ภายใต้แนวคิด “สัปดาห์เภสัชกรรม 2561 – ฉลาดใช้ยาและสมุนไพรสมเหตุผลยุค 4.0...ปรึกษาเภสัชกร” ซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, การคัดกรองและให้คำปรึกษาแนะนำความเสี่ยงของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รวมทั้งมีกิจกรรมหมุนเวียนต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน 2561 จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2561
 ผู้ประกาศข่าว : นายลิขิต สุภาสาย
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370