คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : หล่อเทียนเข้าพรรษา
         
 รายละเอียด : วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 พระครูธีรสุตพจน์ เจ้าอาวาสวัดผาลาด ได้เจริญพระพุทธมนต์ และบรรยายธรรมะ เนื่องในโอกาสพิธีหลอมเทียนและหล่อเทียนพรรษา ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีฯ ณ หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ผู้ประกาศข่าว :
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370