คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : กิจกรรม Smart Researcher ครั้งที่ 2/2563 หัวข้อ ความคืบหน้า (Update) แนวทางการขอทุนวิจัยและนวัตกรรมปีงบประมาณ 2563 และ 2564
         
 รายละเอียด : รวมทั้งรูปแบบการสนับสนุนด้านวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย คุณธรรมนูญ น่วมอนงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย มช. เมื่อวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 - 11.00 น. ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรตฯ คณะเภสัชศาสตร์ มช. (ดาวน์โหลดเอกสารการนำเสนอได้ที่ https://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/index.php?op=detail_news&news_id=863)
 ผู้ประกาศข่าว : นายลิขิต สุภาสาย
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370