คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : วันที่ 2 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรร่วมกันไหว้พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตและพ่อหมอชีวกโกมารภัจจ์ และร่วมสักการะพระภูมิเจ้าที่ จำนวน 5 แห่ง ภายในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
         
 รายละเอียด : วันที่ 2 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรร่วมกันไหว้พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตและพ่อหมอชีวกโกมารภัจจ์ และร่วมสักการะพระภูมิเจ้าที่ จำนวน 5 แห่ง ภายในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. ศาลพระภูมิชั้น 5
2. บริเวณบ่อน้ำห้องพักอาจารย์
3. สวนสมุนไพร
4. บริเวณมุมด้านหลังคณะ
5. บริเวณหน้าคณะ
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรทุกท่าน
 ผู้ประกาศข่าว : เสน่ห์ ตาสา
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370