คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : พิธีเปิดห้องเชียร์-มินิโชว์เชียร์ วันที่ 13 มิ.ย. 2553 ณ คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อมอบเนคไทน์และตุ้งติ้งของคณะให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1
         
 รายละเอียด : พิธีเปิดห้องเชียร์-มินิโชว์เชียร์ วันที่ 13 มิ.ย. 2553 ณ คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อมอบเนคไทน์และตุ้งติ้งของคณะให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่วนกิจกรรมมินิโชว์เชียร์ เป็นการแสดงเชียร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ดูเพื่อเป็นแนวทางในการทำการเชียร์ในกิจกรรม Sport day ของมหาวิทยาลัยในภาคเรียนที่ 2 ต่อไป
 ผู้ประกาศข่าว :
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370