คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : ประเพณีรับน้องขึ้นดอย-กิจกรรมพี่น้องสัมพันธ์ วันที่ 3 ก.ค. 53 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-พระบรมธาตุดอยสุเทพ และคณะเภสัชศาสตร์
         
 รายละเอียด : ทางสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสโมสรนักศึกษา 20 คณะ 1 วิทยาลัย จัดกิจกรรมประเพณีรับน้องขึ้นดอยไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาใหม่ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้อง อีกทั้งเป็นการดำรงไว้ซึ่งประเพณี อันดีงามที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานกล่าวเปิดงานและร่วมเดินกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและคณบดีแต่ละคณะ และเมื่อลงดอยเสร็จแล้วทางสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ได้จัดกิจกรรมพี่น้องสัมพันธ์ มีการแสดงจากนักศึกษาปี 1 การคล้องพวงมาลัยจากคณาจารย์ให้นักศึกษาปี 5 การผูกข้อมือให้นักศึกษาปี 1 และการรับประทานอาหารร่วมกัน
 ผู้ประกาศข่าว :
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370