คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : กิจกรรม Sportday ปี 51 ณ สนามกีฬากลาง มช. 22 พ.ย.2551
         
 รายละเอียด :
 ผู้ประกาศข่าว :
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370