คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : ประเมินผลการทำงานและจัดทำแผนปฎิบัติงานของสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2553
         
 รายละเอียด : ประเมินผลการทำงานและจัดทำแผนปฎิบัติงานของสโมสรนักศึกษา วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554
สโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2553 ได้จัดกิจกรรมประเมินผลการทำงานและจัดทำแผนปฏิบัติงานของสโมสรเพื่อสรุปการทำงานที่ผ่านมาและส่งมอบการทำงานแก่สโมสรนักศึกษาปี 2554 โดยมีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่หน่วยกิจการนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและคอยให้ข้อมูลที่จำเป็นในการทำงานแก่สโมสรนักศึกษาปี2554 ในครั้งนี้
 ผู้ประกาศข่าว : นายลิขิต สุภาสาย
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370