คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : พิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2554
         
 รายละเอียด : นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้เข้าพิธีมอบเสื้อกาวน์ ในวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องกระถินณณงค์ โดยมีท่านคณบดี เหล่าคณาจารย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1,2และชั้นปีที่ 4 ร่วมแสดงความยินดีแก่นักศึกษาในครั้งนี้ และในกิจกรรมมีการกล่าวคำปฎิญาณของนักศึกษาเภสัชศาสตร์และร้อเพลงมงคลนามเพลงประจำวิชาชีพเภสัชกรรมร่วมกัน
 ผู้ประกาศข่าว : นายลิขิต สุภาสาย
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370