คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : อำลาหอพักเภสัชศาสตร์ 29 พ.ย.51
         
 รายละเอียด : อำลาหอพักเภสัชศาสตร์ 29 พ.ย.51
 ผู้ประกาศข่าว :
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370