คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : มูลนิธิไฟเซอร์มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2554
         
 รายละเอียด : มูลนิธิไฟเซอร์มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2554 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ได้ส่งตัวแทน ภก. เจษฎา สุพรรณชนะบุรีและ ภญ. ธัญยธรณ์ กุลิสร์กรสุทธิ ซึ่งทั้ง 2 ท่านเป็นศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มามอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 มูลค่า 300,000 บาท โดยมีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิต รศ. ดร. ภญ. ศิริวา ปิยะมงคล ผู้ช่วยคณบดีพัฒนานักศึกษา ผศ. ดร. ภญ. อำไพ พฤติวรพงศ์กุล และนักศึกษาที่ได้รับทุนเข้าร่วมการมอบทุน ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ผู้ประกาศข่าว :
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370