คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : กิจกรรม พานักศึกษาใหม่เดินขึ้นดอยเพื่อนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม เวลา 6.00-17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และพระบรมธาตุดอยสุเทพ
         
 รายละเอียด : สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมประเพณีพานักศึกษาใหม่เดินขึ้นดอยเพื่อนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปีการศึกษา 2554 ซึ่งเป็นการดำรงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามแสดงถึงเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีนักศึกษา ศิษย์เก่า คณาจารย์และ บุคลากรของมหาวิทยาลัยและคณะต่างๆ ได้ร่วมเดิน ร่วมแสดงพลังของคณะต่างๆ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และช่วยเหลือกัน ตลอดระยะทาง เพื่อให้ไปถึงจุดหมายครบทุกคน
 ผู้ประกาศข่าว :
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370