คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : กิจกรรม Sportday 2555 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
         
 รายละเอียด : นักศึกษาเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม sportday ประจำปีการศึกษา 2555 ณ สนามกีฬากลางของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งการเตรียมงานทำให้นักศึกษาโดยเฉพาะชั้นปีที่ 1 และ 3 ได้ฝึกการทำงานร่วมกัน และได้แสดงSpirit cheer ในการเชียร์กีฬาด้วยความพร้อมเพรียง สนุกสนาน และเป็นที่ประทับใจผู้ชม
 ผู้ประกาศข่าว : นายลิขิต สุภาสาย
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370