คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : กิจกรรม MEDICINE & PHARMACY SPIRIT NIGHT 2012 วันที่ 2 ธันวาคม 2555 เวลา 18.00 น. ณ สนามฟุตบอลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
         
 รายละเอียด : นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ร่วมกันแสดง Climax ณ สนามฟุตบอล คณะแพทยศาสตร์ เป็นที่ประทับใจคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษารุ่นพี่ทั้ง 2 คณะ และผู้ชม และทำให้ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกัน การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนเสริมสร้างความสามัคคีต่อกัน
 ผู้ประกาศข่าว : นายลิขิต สุภาสาย
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370