คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : กิจกรรม ByeNior Rx45 วันที่ 6 มกราคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
         
 รายละเอียด : นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ได้ร่วมกันจัดงานเลี้ยงเพื่อแสดงความยินดีและอำลานักศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปี 2556 ในวันที่ 6 มกราคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
 ผู้ประกาศข่าว :
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370