คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : กิจกรรม ThankMore?55 วันที่ 12 มกราคม 2556 ณ สนามกลางคณะเภสัชศาสตร์
         
 รายละเอียด : นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม ThankMore?55 เพื่อเป็นการขอบคุณนักศึกษารุ่นพี่ที่ช่วยดูแลตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในการเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ และมีการรับประทานอาหารร่วมกันในสายรหัส การแสดงของชั้นปีที่ 1 และมอบสิ่งของให้แก่รุ่นพี่ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน
 ผู้ประกาศข่าว :
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370