คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : งาน Home Coming Day Rx43 & 44 วันที่ 20 ม.ค. 56 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ
         
 รายละเอียด : นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ได้ร่วมกันจัดงาน Home Coming Day Rx43 & 44 วันที่ 20 ม.ค. 56 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ เพื่อต้อนรับและแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิตทั้ง 2 รุ่นในการเข้ารับพิธีรับพะราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 47 ในวันที่ 24 มกราคม 2556 นี้
 ผู้ประกาศข่าว :
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370