คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : พิธีมอบเสื้อกาวน์ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม สสี ปันยารชุน
         
 รายละเอียด : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมพิธีมอบเสื้อกาวน์ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยมีคณบดี หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ให้เกียรติเป็นผู้มอบเสื้อกาวน์ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่3เพื่อให้นักศึกษามีความรัก ความภาคภูมิใจต่อเครื่องแบบที่สวม ตระหนักถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบของวิชาชีพเภสัชกรรม ที่มีต่อสังคม


ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.facebook.com/student.rxcmu
 ผู้ประกาศข่าว :
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370