คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : กิจกรรม?ขันโตก กินขันโตกปิติยิ่ง รับขวัญมิ่งน้องหล้า มุ่งสู่อาเซียนประชา ก้าวสู่ 5 ทศวรรษ เภสัช มช? วันที่ 18 สิงหาคม 2556 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
         
 รายละเอียด : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้จัดกิจกรรมขันโตก เพื่อรับขวัญนักศึกษาใหม่เข้าสู่คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา-คณาจารย์ และอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา ตลอดจนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน ผ่านการแสดงของนักศึกษาในชั้นปีต่างๆ
 ผู้ประกาศข่าว : นางสาวรสสุคนธ์ สุขสบาย
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370