คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
 รูปภาพกิจกรรม : ค่ายอาสาพัฒนาชุมชนวันที่ 23-25 พ.ค.2558
         
 รายละเอียด : ค่ายอาสาพัฒนาชุมชน 23-25 พ.ค.2558 ณ โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
 ผู้ประกาศข่าว : นางสาวรสสุคนธ์ สุขสบาย
 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370