คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีลงนามบันทึกข้้ฮตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ

งานประชุคณะกรรมการเภสัชบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับมอบโลห์

สาระธรรมนำสุข

กิจกรรมอบรมกลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพร ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการเรียนรู้ เข้าใจ ภูมิปัญญาสมุนไพร ก้าวสู่คุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร

การสัมมนาเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในงานและการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์เภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 1

เปิดอาคารศูนย์ความเป็นเลิศ คณะเศรษฐศาสตร์

สถาปนาสถาบันวิจัยสังคม

สถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โอกาสทองของธุรกิจสมุนไพรไทย

Bic Cleaning Day

บริจาคเงินช่วยวิจัย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

สัมมนาบุคลากรประจำปี 2561

สถาปนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร

การมอบทุนวิจัยการศึกษา

เภสัชฯ มช. เร่งงานบูรณาการและสร้างนวัตกรรมด้านสมุนไพร

"ปันน้ำใจต้านภายหนาว ครั้งที่ 10" ประจำปี 2560 กิจกรรมที่ 2 วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ บ้านเด็กกำพร้าเด็กดี อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

"ปันน้ำใจต้านภัยหนาวครั้งที่ 10 " ประจำปี 2560 วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนบ้านยางเปา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

ร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการและต้อนรับน้องใหม่ ในการประชุมวิชาการประจำปี 2560 กลุ่มเภสัชกรภาคเหนือ

คณะเภสัชศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ Dr.Kim Tanzer, Assistant Dean of Experiential Affairs and Associate Professor of Pharmacy Practice

นักเรียนมงฟอร์ตเยี่ยมคณะฯ

แบดมินตันสานสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 13

งาน CMU OPEN HOUSE

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ

งานวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์

วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ พระเมรุมาศจำลอง

งานกฐิน มช.

มอบเกียรติบัตร

การตรวจประเมินคุณภาพภายในองค์กร ประจำปี 2559 (CMU-EdPEx)

สถาปนาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แสดงความยินดีกับ ภญ.เยาวภา ชัยเจริญวรรณ ในการเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ วันที่ 9 ตุลาคม 2560

กฐินรวมใจ เภสัช มช. วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 ณ วัดป่าธรรมแสงทอง จ.เชียงใหม่

บรรยายพเศษ

งานมหิดล

ประเมินคุณถาพภายใน

การบรรยายพิเศษ เรื่อง ทุน DAAD (ทุนเรียนต่อ ทุนวิจัย ทุนแลกเปลี่ยน ฯลฯ) โดย Dr.Georg Verweyen, Director DAAD Information Center วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 ณ ห้องบรรยาย 212 คณะเภสัชศาสตร์ มช.

ศิษย์เก่าเภสัช รุ่นที่ 40 รหัส 46 มอบเครื่องปรับอากาศ และบริจาคเงิน

มอบทุนการศึกษา
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370