คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สัมมนาสโมสรนักศึกษา วันที่ 28-29 พ.ค.2558 ณ Away สวนสวรรค์ รีสอร์ท อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ค่ายอาสาพัฒนาชุมชนวันที่ 23-25 พ.ค.2558

นักศึกษาใหม่เข้าค่ายเขียวมะกอก เมื่อวันที่ 1-4 สิงหาคม 2557 ณ คณะเภสัชศาสตร์

การประชุมเครือข่ายสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 31 พ.ค.2557 ณ ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์

กิจกรรม?ขันโตก กินขันโตกปิติยิ่ง รับขวัญมิ่งน้องหล้า มุ่งสู่อาเซียนประชา ก้าวสู่ 5 ทศวรรษ เภสัช มช? วันที่ 18 สิงหาคม 2556 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเพณีรับน้องขึ้นดอย ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 6 กรกฎาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-พระบรมธาตุดอยสุเทพ

กิจกรรมพิธีไหว้ครู 13 มิถุนายน 2556 ณ ห้องกระถินณรงค์

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะเภสัชศาสตร์ วันที่ 30 พ.ค. 2556 ณ ห้องกระถินณรงค์

กิจกรรมวันพบปะผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องกระถินณรงค์

กิจกรรมค่ายรับน้องเขียวมะกอกและเปิดโลกกิจกรรม วันที่ 25-27 พฤษภาคม 2556 ณ คณะเภสัชศาสตร์

กิจกรรมบ่มเพาะต้นกล้า สร้างแนวคิดอนุรักษ์ธรรมชาติและรับน้องรถไฟ 2556 ณ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ. กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมค่ายอาสา หมอยาสู่ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านอูตูม ต. นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ วันที่12-14 มีนาคม 2556

กิจกรรมอบรมสัมมนาคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ณ บ้านกลางดอย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ประเมินผลการทำงานและจัดทำแผนปฎิบัติงานของสโมสรนักศึกษา วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องพวงคราม

พิธีมอบเสื้อกาวน์ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม สสี ปันยารชุน

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเภสัชศาสตร์ และการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ที่ดีแก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๕,๖ วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2556 ณ คณะเภสัชศาสตร์

งาน Home Coming Day Rx43 & 44 วันที่ 20 ม.ค. 56 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ

กิจกรรม ThankMore?55 วันที่ 12 มกราคม 2556 ณ สนามกลางคณะเภสัชศาสตร์

กิจกรรม ByeNior Rx45 วันที่ 6 มกราคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

ประชุมสามัญสัญจร สหพันธ์นิสิต นักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.) ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2555

กิจกรรม MEDICINE & PHARMACY SPIRIT NIGHT 2012 วันที่ 2 ธันวาคม 2555 เวลา 18.00 น. ณ สนามฟุตบอลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรม Sportday 2555 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรม Pharmacy Singing Contest วันที่ 7 กันยายน 2555 ณ ห้องกระถินณรงค์ คณะเภสัชศาสตร์

กิจกรรม Minishowcheer ชั้นปีที่ 1 วันที่ 25 สิงหาคม 2555 ณ ห้องสสี คณะเภสัชศาสตร์

กิจกรรม?ขันโตก ม่วนใจ๋ ก้าวไก๋สู่อาเซียน? วันที่ 18 สิงหาคม 2555

กิจกรรมเฟรชชี่ไนท์ 20 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องกระถินณรงค์

กิจกรรมวันมหิดล 21กรกฎาคม 2555 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเพณีรับน้องขึ้นดอย ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 14 กรกฎาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-พระบรมธาตุดอยสุเทพ

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 12,13,15,21 มิถุนายน 2555 ณ ห้องกระถินณรงค์

กิจกรรมกีฬา เฟรชชี่ วันที่ 27 มิถุนายน 2555 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรม Minishowcheer นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 ณ คณะเภสัชศาสตร์

จัดอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและการจัดการของเสียอันตรายให้แก่น้องๆปี 2 และ ปี 3 ในวันเสาร์และอาทิตย์ ที่ 9-10 มิถุนายน 2555 ณ ห้องกระถินณรงค์

น้องๆเครือข่ายวิทยาศาสตร์ภาคเหนือจาก 23 โรงเรียน เข้าเยี่ยมชมงานวิจัยฯ ภายในคณะ เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาในอนาคต ในวันจันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2555

"สัปดาห์ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและการจัดการของเสียอันตราย" ในวันที่ 18-22 มิถุนายน 2555

กิจกรรมค่ายรับน้องเขียวมะกอกและเปิดโลกกิจกรรม วันที่ 31 พฤษภาคม -2 มิถุนายน 2555 ณ คณะเภสัชศาสตร์

กิจกรรมน้องใหม่ใจอาสาพัฒนาวัดและพัฒนาตนเอง วันที่ 4 มิถุนายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และวัดหมื่นสาร

กิจกรรมบ่มเพาะต้นกล้า สร้างแนวความคิดการสร้างเสริมสุขภาพ นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ๑๘ สถาบัน ปีที่ ๘

กิจกรรมอบรมสัมมนาคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา วันที่ 10-11 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท อ.หางดง จ.เชียงใหม่

กิจกรรม หมอยาอาสา มุ่งพัฒนาชุมชน วันที่ 12-14 มีนาคม 2555 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) บ้านห้วยทราย ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

กิจกรรมประเมินผลการทำงานและจัดทำแผนปฎิบัติงานของสโมสรนักศึกษา วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องพวงคราม คณะเภสัชศาสตร์
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  Tel.4370