หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
01 02 03
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ENGLISH
THAI
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประชาสัมพันธ์ AMERTA 6 Program Spring Semester 2017
  วันที่ประกาศ
11 / 10 / 2559
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย Universitas Airlangga ประชาสัมพันธ์โครงการ Academic Mobility Exchange for Undergraduate @ Airlangga (AMERTA) Spring Semester 2017 (27 กุมภาพันธ์ - 21 กรกฎาคม 2560)



นักศึกษาที่สนใจเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์ทั้งด้านวิชาการและวัฒนธรรมของอินโดนีเซีย นักศึกษาที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าใช้จ่ายประจำเดือน 6 เดือน จำนวน IDR 6 million


กำหนดรับสมัครถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครได้ที่หน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/
 
Previous 
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 “ บัณฑิตเก่งคิด จิตอาสา พัฒนาสมุนไพร ผลงานวิจัยทรงคุณค่า แหล่งภูมิปัญญาสากล ”


©  2013. Graduate  Studies ::  Faculty  of  Pharmacy  Chiang Mai  University.
Phone number :  0-5394-4394   Fax. 0-5322-2741   E-mail : phargradcmu@gmail.com
Suthep RD, T. Suthep  ,  Meuang  Chiang Mai , Chiang Mai  Province.  50300