หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
01 02 03
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ENGLISH
THAI
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 เปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 20 ประเภททุนปกติ
  วันที่ประกาศ
05 / 01 / 2560
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 20 ประเภททุนปกติ

โดยแบ่งอาจารย์ที่ปรึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาที่ยังไม่เคยได้รับทุน คปก. ปกติ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ? 31 มกราคม 2560

2. กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาที่เคยได้รับทุน คปก. ปกติ เปิดรับ 2 รอบ ได้แก่

รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. ? 30 มิ.ย. 60

รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 60 ? 31 ธ.ค. 61

ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านทางระบบสมัครทุน คปก. ออนไลน์ ที่ http://rgjadvisor.trf.or.th
  ไฟล์แนบ
 
Previous 
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 “ บัณฑิตเก่งคิด จิตอาสา พัฒนาสมุนไพร ผลงานวิจัยทรงคุณค่า แหล่งภูมิปัญญาสากล ”


©  2013. Graduate  Studies ::  Faculty  of  Pharmacy  Chiang Mai  University.
Phone number :  0-5394-4394   Fax. 0-5322-2741   E-mail : phargradcmu@gmail.com
Suthep RD, T. Suthep  ,  Meuang  Chiang Mai , Chiang Mai  Province.  50300