หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
01 02 03
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ENGLISH
THAI
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศให้ทุนผุ้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2559 (ต่อเนื่อง)
  วันที่ประกาศ
06 / 04 / 2560
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณสำหรับเป็นทุนอุดหนุนการศึกษาแก่ผู้ที่เข้ามาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1/2560 โดยให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอนหรือผู้ช่วยวิจัย ระดับปริญญาโท 50 ทุน ระดับปริญญาเอก 50 ทุน ทุนละ 9,000 บาท สมัครผ่านระบบออนไลน์โดยดาวน์โหลดเอกสารในรูปแบบ words แล้วกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

รอบที่ 1 รับสมัครวันที่ 27 มีนาคม - 12 เมษายน 2560
รอบที่ 2 รับสมัครวันที่ 10 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2560

สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนปีการศึกษา 2559 ประสงค์จะรับทุนต่อเนื่อง สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2560

สามารถดาวน์โหลดขอรับทุนได้ที่ http://www.grad.cmu.ac.th/web2016/main.php?p=11&&news_id=1000000272

จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน
 
Previous 
หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 “ บัณฑิตเก่งคิด จิตอาสา พัฒนาสมุนไพร ผลงานวิจัยทรงคุณค่า แหล่งภูมิปัญญาสากล ”


©  2013. Graduate  Studies ::  Faculty  of  Pharmacy  Chiang Mai  University.
Phone number :  0-5394-4394   Fax. 0-5322-2741   E-mail : phargradcmu@gmail.com
Suthep RD, T. Suthep  ,  Meuang  Chiang Mai , Chiang Mai  Province.  50300