รายนามศิษย์เก่าบริจาคเงินเพื่อปรับปรุงห้องเรียนในโอกาสคณะฯครบรอบ 50 ปี
คณะเภสัชฯ ขอขอบคุณศิษย์เก่าทุกท่านที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้
หากต้องการดูรูปภาพให้คลิกที่
ห้องเรียนที่ปรับปรุง
1. ห้องพุทธรักษา สนับสนุนโดย
   - บ.ฟาสซิโน จำกัด
   - ศิษย์เก่าเภสัชฯ รุ่นที่ 29 และ 23
2. ห้องพุดซ้อน 1 สนับสนุนโดย
   - ภก.อรรถพงษ์  อรรถวิริยะกุล
3. ห้องพุดซ้อน 2 สนับสนุนโดย
   - ภก.จิรศักดิ์ รศ.ภญ.นภาพร โออริยะกุล
4. ห้องพุดซ้อน 3 สนับสนุนโดย
   - ภก.อรรถพงษ์  อรรถวิริยะกุล
5. ห้องพุทธชาด สนับสนุนโดย
   - ศิษย์เก่าเภสัชฯ รุ่นที่ 14
6. ห้องราชาวดี สนับสนุนโดย
   - เฟิสท์ดรัก
   - ศิษย์เก่าเภสัชฯ รุ่นที่ 23
7. ห้องพวงคราม สนับสนุนโดย
   - ภก.ธีระพงษ์  ภญ.จุรีพร อนุตรอังกูร
8. ห้องสสี สนับสนุนโดย
   - ศิษย์เก่าเภสัชฯ รุ่นที่ 19
9. ห้องปฏิบัติการเภสัชเวช สนับสนุนโดย
   - ศิษย์เก่าเภสัชฯ รุ่นที่ 11
10. ห้องกระถินณรงค์ สนับสนุนโดย
   - ศิษย์เก่าเภสัชฯ รุ่นที่ 21
   - ภก.ธีระพงษ์  ภญ.จุรีพร อนุตรอังกูร
   - ภก.ประเสริญ  หวานยิ่ง
   - ภก.วิรงค์  วณิชย์นิรมล
11. ห้องเอื้องผึ้ง สนับสนุนโดย
   - บ.ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
12. ห้องผักเสี้ยว สนับสนุนโดย
   - ศิษย์เก่าเภสัชฯ รุ่นที่ 17
13. ห้อง PCTC สนับสนุนโดย
   - ศิษย์เก่าเภสัชฯ รุ่นที่ 10 ,17,22
14. ห้องผักแว่น 401 สนับสนุนโดย
   - ศิษย์เก่าเภสัชฯ รุ่นที่ 10
ห้องพุทธรักษา(สนับสนุนโดย บ.ฟาสซิโน จำกัด ,ศิษย์เก่าเภสัชฯ รุ่นที่ 29 และ 23)

เครดิต: ข้อมูลจาก อ.ดร. สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพ พ.ศ. 2556 - 2559

 

 

 

 

 ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play