นับถอยหลัง"ล่นเป๋นยา ลั้ลลารอบมช."
hotnews
รายละเอียดและลงทะเบียน: https://www.pharmacy.cmu.ac.th/rxcmurun2019
  เปิดรับสมัครนักศึกษา สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
hotnews
  หลักสูตรระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
hotnews
เปิดรับสมัครอบรม หลักสูตรระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
https://pharmacy.cmu.ac.th/CPE/conference.php
  ประกาศตารางสอบ กลางภาค 1/2561
hotnews
   เอกสารประกอบ ::    ประกาศตารางสอบ-611.xlsx
  Welcome to Rx CMU RUN 2019
hotnews
  เชิญประชุมวิชาการ เรื่อง หลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อสนับสนุนการทำงานและการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Evidence-based to support RDU service plan)
hotnews
เชิญประชุมวิชาการ เรื่อง หลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อสนับสนุนการทำงานและการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Evidence-based to support RDU service plan)

ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่

สมัครออนไลน์ได้ที่ https://pharmacy.cmu.ac.th/CPE
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 พ.ย. 2561

ค่าลงทะเบียนคนละ 3,500 บาท
  ฮับขวัญน้องหน้อย ฮ้อยสัมพันธ์น้องปี้ สืบฮีตป๋าเวณี ฮ่วมกั๋นกิ๋นโตก
hotnews
  ขับเคลื่อนค่านิยมส่งเสริม ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร
hotnews
  เขียวมะกอกร่วมใจ พัฒนาสมุนไพรสู่ยาแผนปัจจุบัน
hotnews
  ประเพณีนำนักศึกษาใหม่ ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ
hotnews

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play