ขับเคลื่อนค่านิยมส่งเสริม ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร
hotnews
  ทุน นศ.นำเสนอผลงานต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561
hotnews
  Grand Opening Herbal and Holistic Medicine
hotnews
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561
กำหนดการ
เวลา 10.00 น. แขกผู้มีเกียรติลงทะเบียนและรับของที่ระลึก
เวลา 10.15 น. - คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์) กล่าวรายงาน
- ประธานคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะเภสัชศาสตร์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ
(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข)
กล่าวเปิดงานและแสดงความชื่นชมยินดี
- พิธีตัดริบบิ้นเปิด Herbal and Holistic Medicine โดย
ประธานคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะเภสัชศาสตร์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ
(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข)
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.นิพนธ์ ตุวานนท์
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้ก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชนคณะเภสัชศาสตร์
- พิธีเจิมป้าย Herbal and Holistic Medicine โดย พระครูธีรสุตพจน์ เจ้าอาวาสวัดผาลาด
- เชิญแขกผู้มีเกียรติเยี่ยมชม Herbal and Holistic Medicine
เวลา 11.45 น. เชิญรับประทานอาหารร่วมกัน บริเวณโถงงานบริหารทั่วไป อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
  พิธีทำบุญครบรอบ 54 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ และ Grand Opening Herbal and Holistic Medicine
hotnews
กำหนดการ
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561
-------------------------------------------------------------
กิจกรรมที่ 1 พิธีสงฆ์ ณ โถงหน้าห้องบริหารทั่วไป
เวลา 07.09 น. พิธีบูชาท้าวจตุโลกบาล (ขึ้นท้าวทั้งสี่) และสักการะพระภูมิเจ้าที่
เวลา 08.00 น. แขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ บุคลากร ลงทะเบียน และ พร้อมกันบริเวณพิธี
เวลา 08.30 น. พระสงฆ์มาถึงบริเวณพิธี
เวลา 08.39 น. ประกอบพิธีทางศาสนา ณ โถงหน้างานบริหารทั่วไป อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
- ประธานในพิธีจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระสมาทานศีล
- ประธานจุดธูปบอกกล่าวดวงวิญญาณบุคลากรที่เสียชีวิต
- พระสงฆ์ 9 รูป สวดมาติกาและบังสุกุล กล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนา อุทิศบุญกุศลถึง คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของคณะผู้ล่วงลับ
- ประธานจุดเทียนน้ำมนต์ มัคนายกอาราธนาพระปริตร
- พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
- ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และถวายภัตตาหาร
- พระสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนา
เวลา 09.40 น. เสร็จพิธี

กิจกรรมที่ 2 Grand Opening Herbal and Holistic Medicine ณ ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน(ร้านยา)
เวลา 10.00 น. แขกผู้มีเกียรติลงทะเบียนและรับของที่ระลึก
เวลา 10.15 น. - คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์) กล่าวรายงาน
- ประธานคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะเภสัชศาสตร์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ
(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข)
กล่าวเปิดงานและแสดงความชื่นชมยินดี
- พิธีตัดริบบิ้นเปิด Herbal and Holistic Medicine โดย
ประธานคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะเภสัชศาสตร์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ
(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข)
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.นิพนธ์ ตุวานนท์
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้ก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชนคณะเภสัชศาสตร์
- พิธีเจิมป้าย Herbal and Holistic Medicine โดย พระครูธีรสุตพจน์ เจ้าอาวาสวัดผาลาด
- เชิญแขกผู้มีเกียรติเยี่ยมชม Herbal and Holistic Medicine
เวลา 11.45 น. เชิญรับประทานอาหารร่วมกัน บริเวณโถงงานบริหารทั่วไป อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

  Double Degree Program: DDP
hotnews
รายละเอียดใบสมัครดังแนบ
   เอกสารประกอบ ::    ประกาศรับสมัคร-rev1.pdf
  ADME Talk 2018
hotnews
รายละเอียดดังแนบ
   เอกสารประกอบ ::    29062543_893502854166027_834494927088910336_n.jpg
  Local issues : Global impacts : Sustainable world
hotnews
  การรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
hotnews
   เอกสารประกอบ ::    Student61_.jpg
  ตารางสอบกลางภาค 2/2560
hotnews
   เอกสารประกอบ ::    ประกาศตารางสอบกลางภาค-602.xlsx
  การใช้งานเครื่องวิเคราะห์สภาพผิวแบบอุโมงค์
hotnews
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนตามลิงค์ด้านล่างนี้
http://bit.ly/2t3P6B1
ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2561
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play