การรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
hotnews
   เอกสารประกอบ ::    student61-3.jpg
  เชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Lexicomp
hotnews
ทดลองใช้ฐานข้อมูล :
http://online.lexi.com/lco/action/home
   เอกสารประกอบ ::    32506880_186875725367151_6070140278017097728_n.jpg
  การใช้งาน เครื่อง High Pressure Homogenizer
hotnews
  อบรมแผนธุรกิจและการลงทุนธุรกิจเครื่องสำอางสมุนไพร
hotnews
รับสมัครผู้ประกอบการ
เข้าร่วมอบรม เรื่อง แผนธุรกิจและการลงทุนธุรกิจเครื่องสำอางสมุนไพร
ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรสำหรับเครื่องสำอางภาคเหนือ
วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561
เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมฮาโมไนซ์
  อบรมการพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรเครื่องสำอางภาคเหนือ
hotnews
   เอกสารประกอบ ::    cosmetic18.pdf
  "ขับเคลื่อนค่านิยมส่งเสริม ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร"
hotnews
  รับสมัครผู้ประกอบการเครื่องสำอางฯ
hotnews
   เอกสารประกอบ ::    pr หลักสูตรที่ 2.jpg
  สัมมนาเพื่อการพัฒนาความก้าวหน้าในงานและการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ ครั้งที่ 2
hotnews
  ประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิค ปี 2561 เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางเภสัชศาสตร์ (Basic Data Analysis for Pharmaceutical Research)
hotnews

งานประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิค ปี 2561 เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางเภสัชศาสตร์ (Basic Data Analysis for Pharmaceutical Research)
ระหว่างวันที่ 4-8 มิถุนายน 2561
ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เภสัชกรผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ สามารถนับสะสมเป็นหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทาง เภสัชศาสตร์ (CE-credit) ได้ประมาณ 36 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง ทั้งนี้ โดยผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จะต้องลงชื่อครบถ้วนทุกหัวข้อกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

ผู้สนใจโปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สมัครออนไลน์ ได้ที่
www.pharmacy.cmu.ac.th/CPE เท่านั้น
??.ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561...?
   เอกสารประกอบ ::    BasicDataAnalysis-2018.rar
  ประกาศรายชื่อ
hotnews
   เอกสารประกอบ ::    ประกาศผล6+1.pdf

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play