เกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานระดับปริญญาตรี
hotnews
   เอกสารประกอบ ::    ประกาศ-นศ.ช่วยสอน.pdf
  Double Degree Program: DDP
hotnews
รายละเอียดใบสมัครดังแนบ
   เอกสารประกอบ ::    ประกาศรับสมัคร-rev1.pdf
  ประกาศร่างตารางสอบปลายภาค 2/2560
hotnews
  การใช้งาน เครื่อง Microplate EZ read 400
hotnews
  กำหนดการสัมมนาทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
hotnews
  อบรมการพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรเครื่องสำอางภาคเหนือ
hotnews
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
ขอเชิญผู้ประกอบการเครื่องสำอางภาคเหนือ เข้าร่วมอบรม
โครงการ "การพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรสำหรับเครื่องสำอาง"
วันที่ 28-29 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 - 17.00 น.
ณ ห้องเชียงทอง ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ คุ้มขันโตก จังหวัดเชียงใหม่
.
พบกับ กิจกรรมหลักสูตรการอบรม
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาวัตถุดิบสมุนไพรและสารสกัดมาตราฐาน
- หัวข้อ "เทรนด์ 2018 วัตถุดิบสมุนไพรและสารสกัดที่นำมาใช้ในผลิตภัณฑ์"
- "เทคโนโลยี การเตรียมสารสกัดและน้ำมันหอมระเหย ปี 2018"
โดย อ.บังอร เกียรติธนากร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาต้นแบบและนวัตกรรมเครื่องสำอาง/เวชสำอาง/และผลิตภัณฑ์สมุนไพร
- หัวข้อ "พัฒนา เครื่องสำอางสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สปาในยุค AEC"
โดย รศ.ภญ. พิมพร ลีลาพรพิสิฐ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กิจกรรมที่ 3 ประเมินประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์เวชสำอางสากลสมุนไพรไทย
- หัวข้อ "ประเมินประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในอาสาสมัคร"
โดย ดร.ภญ. จิรพันธ์ ม่วงเจริญ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิชาการ บริษัท วันรัต (หน่ำเซียน) จำกัด
- หัวข้อ "ไทยแลนด์ 4.0 แนวโน้มและความท้าทายในการพัฒนาเครื่องสำอางจากสมุนไพร สู่ตลาดโลก"
โดย ศ.ภญ. มาลิน จุลศิริ ประธานฝ่ายวิจัย และพัฒนา บริษัท เอสแลนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

โอกาสมาถึงคุณแล้ว สำรองที่นั่ง ได้ที่ 062-298-8858 (คุณมด)
ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการ
   เอกสารประกอบ ::    Binder1.pdf
  ขับเคลื่อนค่านิยมส่งเสริม ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร
hotnews
  ทุน นศ.นำเสนอผลงานต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561
hotnews
  Grand Opening Herbal and Holistic Medicine
hotnews
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561
กำหนดการ
เวลา 10.00 น. แขกผู้มีเกียรติลงทะเบียนและรับของที่ระลึก
เวลา 10.15 น. - คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์) กล่าวรายงาน
- ประธานคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะเภสัชศาสตร์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ
(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข)
กล่าวเปิดงานและแสดงความชื่นชมยินดี
- พิธีตัดริบบิ้นเปิด Herbal and Holistic Medicine โดย
ประธานคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะเภสัชศาสตร์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ
(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข)
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.นิพนธ์ ตุวานนท์
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้ก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชนคณะเภสัชศาสตร์
- พิธีเจิมป้าย Herbal and Holistic Medicine โดย พระครูธีรสุตพจน์ เจ้าอาวาสวัดผาลาด
- เชิญแขกผู้มีเกียรติเยี่ยมชม Herbal and Holistic Medicine
เวลา 11.45 น. เชิญรับประทานอาหารร่วมกัน บริเวณโถงงานบริหารทั่วไป อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
  พิธีทำบุญครบรอบ 54 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ และ Grand Opening Herbal and Holistic Medicine
hotnews
กำหนดการ
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561
-------------------------------------------------------------
กิจกรรมที่ 1 พิธีสงฆ์ ณ โถงหน้าห้องบริหารทั่วไป
เวลา 07.09 น. พิธีบูชาท้าวจตุโลกบาล (ขึ้นท้าวทั้งสี่) และสักการะพระภูมิเจ้าที่
เวลา 08.00 น. แขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ บุคลากร ลงทะเบียน และ พร้อมกันบริเวณพิธี
เวลา 08.30 น. พระสงฆ์มาถึงบริเวณพิธี
เวลา 08.39 น. ประกอบพิธีทางศาสนา ณ โถงหน้างานบริหารทั่วไป อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
- ประธานในพิธีจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระสมาทานศีล
- ประธานจุดธูปบอกกล่าวดวงวิญญาณบุคลากรที่เสียชีวิต
- พระสงฆ์ 9 รูป สวดมาติกาและบังสุกุล กล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนา อุทิศบุญกุศลถึง คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของคณะผู้ล่วงลับ
- ประธานจุดเทียนน้ำมนต์ มัคนายกอาราธนาพระปริตร
- พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
- ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และถวายภัตตาหาร
- พระสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนา
เวลา 09.40 น. เสร็จพิธี

กิจกรรมที่ 2 Grand Opening Herbal and Holistic Medicine ณ ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน(ร้านยา)
เวลา 10.00 น. แขกผู้มีเกียรติลงทะเบียนและรับของที่ระลึก
เวลา 10.15 น. - คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์) กล่าวรายงาน
- ประธานคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะเภสัชศาสตร์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ
(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข)
กล่าวเปิดงานและแสดงความชื่นชมยินดี
- พิธีตัดริบบิ้นเปิด Herbal and Holistic Medicine โดย
ประธานคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะเภสัชศาสตร์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ
(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข)
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.นิพนธ์ ตุวานนท์
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้ก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชนคณะเภสัชศาสตร์
- พิธีเจิมป้าย Herbal and Holistic Medicine โดย พระครูธีรสุตพจน์ เจ้าอาวาสวัดผาลาด
- เชิญแขกผู้มีเกียรติเยี่ยมชม Herbal and Holistic Medicine
เวลา 11.45 น. เชิญรับประทานอาหารร่วมกัน บริเวณโถงงานบริหารทั่วไป อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play