Congratulations
hotnews
  ล่นเป๋นยา ลั้ลลารอบมช.
hotnews
13 มกราคม 2562
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มช. งานเริ่มตั้งแต่เวลา 05.30 น.

รบกวนตรวจสอบรายชื่อ และหมายเลข Bibs ตามลิ้ง
https://pharmacy.cmu.ac.th/rxcmurun2019/member.php

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่เว็บไซต์
https://pharmacy.cmu.ac.th/rxcmurun2019
หรือเพจ
https://www.facebook.com/ล่นเป๋นยา-ลั้ลลารอบมช-2136126069956534


กำหนดการ
11-12 มกราคม 2562 10.00-19.00 น.
รับเสื้อ เบอร์วิ่ง ณ คณะเภสัชศาสตร์ มช.(งานบริการการศึกษา)
**ไม่มีรับหน้างาน สามารถฝากรับได้ ให้ใช้เลขบัตรประชาชน ในการรับแทน

13 มกราคม 2562

05.40-05.50 น. อบอุ่นร่างกาย โดย trainer จาก F45 training
05.30-05.55 น. นักวิ่ง Check in ที่จุด Start (คณะเภสัชศาสตร์ มช)
05.50-06.00 น. พิธีเปิด
05.55-06.00 น. นักวิ่งเตรียมตัว
06.00 น. ประธานฯ ปล่อยตัวนักวิ่ง Minimarathon
06.15 น. ประธานฯ ปล่อยตัวนักวิ่ง Funrun
07.30 น. พิธีมอบรางวัล
08.00น. กิจกรรมสันทนาการ

  เชิญคณาจารย์และนักวิจัยร่วมฟังการเสวนา
hotnews
"วิกฤต? หรือ ?โอกาส?
การปรับตัวสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและการวิจัย จากผลการจัดอันดับของ สกว. ปี 2560 (TRF Index)

นโยบายไม่สร้างสรรค์ หรือ นักวิจัยไม่มีประสิทธิภาพ
ก้าวไปอย่างยั่งยืน หรือ จะถอยหลังลงคลอง
ยุคสมัยที่เปลี่ยนไว หรือ เราเองที่เชื่องช้า
ไปช่วยกันค้นหาคำตอบ...

ในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าที่
https://bit.ly/2LCMm3j

#TRFindex #EntaneerCMU
  โครงการการศึกษาก้าวหน้าปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตและ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง)
hotnews
รายละเอียดและใบสมัครดังแนบ
  ตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2561
hotnews
   เอกสารประกอบ ::    ตารางสอน-612181026.xlsx
  การรับเข้าศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
hotnews
  นักศึกษาเก่าดีเด่น
hotnews
  ปรับปรุงระบบเครือข่าย
hotnews
  ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นเนื่องในวาระงานครบรอบ 55 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยลัยเชียงใหม่
hotnews
  การประเมินกระบวนวิชาและการประเมินอาจารย์2561
hotnews

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play