ตารางสอนภาคเรียนที่ 1/2562
hotnews
   เอกสารประกอบ ::    1-62.pdf
  ขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อพระไภษัชยคุรุไวทูรยประภาตถาคต และหมอชีวกโกมารภัจจ์ ..
hotnews
รายละเอียดดังแนบ .
https://www.pharmacy.cmu.ac.th/phar_55.php
   เอกสารประกอบ ::    monk_phar__re.jpg
  การสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบ 3 กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ปีการศึกษา 2562
hotnews
ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ดำเนินการดังนี้

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562

09.15 น. - 1. ตรวจสุขภาพและทดสอบสุขภาพจิต (download แบบฟอร์ม รายงานการตรวจสุขภาพ พร้อมกรอกข้อมูลในหน้าที่ 1 และติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย นำไปยื่นให้เจ้าหน้าที่) ณ หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์

12.30-13.30 น. - 2. รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องพวงคราม ชั้น 2 อาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

13.30-15.30 น. - 3. สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม 1 และ ห้อง พวงชมพู ชั้น 2 อาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ทั้งนี้ ให้นำเอกสารต่อไปนี้มาในรายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
- รายงานผลการตรวจสุขภาพ
- ใบสมัคร TCAS รอบ 3 กสพท. ที่ระบุสาขาวิชาที่สมัครและพร้อมลำดับการเลือก (พิมพ์ออกจากระบบเท่านั้น)
- ใบยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Clearing House รอบที่ 3
- ใบประกาศนียบัตร (ปพ.2) หรือใบระเบียนผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.1)
   เอกสารประกอบ ::    TCAS.pdf
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์
hotnews
ตำแหน่งอาจารย์ (E160072) สาขาเภสัชเวท
https://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/unit_files/files_news/2019-05-07E160072.pdf

ตำแหน่งอาจารย์ (E160061) สาขา organic chemistry
https://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/unit_files/files_news/2019-05-07E160061.pdf

ตำแหน่งอาจารย์ (E160060) สาขา Biopharmaceutical หรือ Bioanalytical chemistry
https://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/unit_files/files_news/2019-05-07E160060.pdf

ตำแหน่งอาจารย์ (E160057) สาขาเภสัชศาสตร์
https://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/unit_files/files_news/2019-05-07E160057.pdf

  ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี 2562
hotnews
รายละเอียดดังแนบ
  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
hotnews
  สัมมนาวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562
hotnews
กำหนดการดังแนบ
   เอกสารประกอบ ::    academic seminar schedule.pdf
  การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 30/2562 yes เรื่อง การบริบาลทางเภสัชกรรมสู่ความเป็นเลิศในโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด (Excellent Pharmacy Practice in Cardiovascular Diseases) (EPIC 2019)
hotnews
รายละเอียดและลงทะเบียนออนไลน์
https://www.pharmacy.cmu.ac.th/cpe/detail.php?op=conference_course&course=0016
  เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)
hotnews
  เสื้อที่ระลึกครบรอบ 55 ปี เภสัช มช.
hotnews

สินค้า
เสื้อสีขาวสกรีนหน้า-หลัง ใส่เที่ยวเล่น ใส่ออกกำลัง ใส่เดินขึ้นดอย ใส่ไปเดท หรือใส่ทั้งครอบครัว

ด้านหน้า
ภาพช่อมะกอกสีเขียว ซึ่งเป็นสีเขียวมะกอกถือเป็นสีประจำเภสัชศาสตร์ ประดับด้วยเฉลวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของวิชาชีพเภสัชกรรม และดอกทองกวาวสีส้มเป็นดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย และตัวเลข 55ปี สีม่วงสีประจำ มช.

ด้านหลัง
ข้อความ Pharmacy CMU est.1964 ระบุปีที่ถือกำเนิดเภสัชฯ มช.

สั่งจองออนไลน์
https://www.pharmacy.cmu.ac.th/shirt_55.php

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play