.ล่นเป๋นยา ลั้ลลารอบมช.
hotnews
  สัมมนาประจำปี 2561
hotnews
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรเพื่อใช้ในโรงพยาบาลภายใต้โครงการเรียนรู้ เข้าใจ ภูมิปัญญาสมุนไพรก้าวสู่คุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร
hotnews
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรเพื่อใช้ในโรงพยาบาลภายใต้โครงการเรียนรู้ เข้าใจ ภูมิปัญญาสมุนไพรก้าวสู่คุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร
วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องพุทธชาด คณะเภสัชศาสตร์ มช
  การรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
hotnews
   เอกสารประกอบ ::    student61-3.jpg
  เชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Lexicomp
hotnews
ทดลองใช้ฐานข้อมูล :
http://online.lexi.com/lco/action/home
   เอกสารประกอบ ::    32506880_186875725367151_6070140278017097728_n.jpg
  การใช้งาน เครื่อง High Pressure Homogenizer
hotnews
  อบรมแผนธุรกิจและการลงทุนธุรกิจเครื่องสำอางสมุนไพร
hotnews
รับสมัครผู้ประกอบการ
เข้าร่วมอบรม เรื่อง แผนธุรกิจและการลงทุนธุรกิจเครื่องสำอางสมุนไพร
ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรสำหรับเครื่องสำอางภาคเหนือ
วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561
เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมฮาโมไนซ์
  อบรมการพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรเครื่องสำอางภาคเหนือ
hotnews
   เอกสารประกอบ ::    cosmetic18.pdf
  "ขับเคลื่อนค่านิยมส่งเสริม ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร"
hotnews
  รับสมัครผู้ประกอบการเครื่องสำอางฯ
hotnews
   เอกสารประกอบ ::    pr หลักสูตรที่ 2.jpg

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play