ตารางสอนภาคเรียนที่ 1/2562
hotnews
   เอกสารประกอบ ::    ตารางสอน-621-PR.xlsx
  !!ขอเชิญผู้สนใจร่วมจัดบูธนิทรรศการ!!
hotnews
สนใจ click https://www.pharmacy.cmu.ac.th/cpe/detail.php?op=conference_course&course=0019

:) ติดต่อสอบถาม 0-5394-4368, 0-5394-4363
email: rxcmu.anv@gmail.com
  การประเมินความคุ้มค่าของมาตรการด้านสุขภาพ
hotnews
การประเมินความคุ้มค่าของมาตรการด้านสุขภาพ
(Economic evaluation for Healthcare Intervention)
วันที่ 17-19 กรกฎาคม 2562
ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
http://cpe.pharmacy.cmu.ac.th/detail.php?op=conference_course&course=0015
  "ป่ะเจ้าหมู่ อู้คิงฮา หมอยาปิ๊กบ้าน"
hotnews
รายละเอียดและขั้นตอนการจองบัตร :
https://www.pharmacy.cmu.ac.th/home_coming.php
  เป็นผู้ให้ ในการร่วมบริจาคเงินเพื่อการเรียนการสอน
hotnews
   เอกสารประกอบ ::    บริจาค--01.jpg
  โพสต์รูปเก่า ๆ และบรรยายความรู้สึกที่ทำให้คิดถึงวันวาน ที่คณะเภสัชศาสตร์ มช.
hotnews
โดยเปิดสาธารณะพร้อมติด hashtag #
#55ปีเภสัชเชียงใหม่
#55RxCMUchallenge

https://www.facebook.com/pharmacy.cmu
  ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินฯ
hotnews
  สวมหมวกนิรภัย 100%
hotnews
  การทำสัญญานักศึกษาเภสัชศาสตร์ ปี 2562
hotnews

- สัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์
https://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/doc/news_detail.php?id=2433


- ตัวอย่าง การกรอกสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์
https://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/doc/news_detail.php?id=2435


- ตัวอย่าง การเขียนสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ (กรณีต่าง ๆ)
https://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/doc/news_detail.php?id=2436
  วันประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ฯ
hotnews
กำหนดการ วันประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ฯ

- สัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์
https://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/doc/news_detail.php?id=2433


- ตัวอย่าง การกรอกสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์
https://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/doc/news_detail.php?id=2435


- ตัวอย่าง การเขียนสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ (กรณีต่าง ๆ)
https://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/doc/news_detail.php?id=2436

ผู้ประสานงานคณะ
? การประชุมผู้ปกครอง : นายเกียรติขจร สุขไกรไทย โทร. 0 5394 4350
? การทำสัญญาการเป็นนักศึกษาฯ : คุณแจ่มศรี วงค์ชะรัตน์ โทร. 0 5394 4318

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play