เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (รอบที่ 1)
hotnews

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2563
สมัครออนไลน์ ได้ที่
https://www.grad.cmu.ac.th/grad_wp2/
สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณกรรณิการ์
E-mail : k.pongnaruemit@gmail.com โทรศัพท์ :053-944380

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play