รับสมัครนักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อในหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
hotnews

สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม
รับสมัครออนไลน์ http://www.grad.cmu.ac.th
ภาคการศึกที่ 1/2564 (รอบที่ 1)
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ถึง 27 ธันวาคม 2563

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play