ทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้คณะฯ ประจำปี 2564
hotnews

เปิดรับข้อเสนอโครงการ
ทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้คณะฯ ประจำปี 2564
(สำหรับคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://cmu.to/aRAINews

หมดเขตรับสมัคร 4 ธันวาคม 2563 (เวลา 16.30 น. เท่านั้น)
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-5394-4363, 0-5394-4376
LINE ID: rai_rx_cmu

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play