ประชาสัมพันธ์การขอรับงบประมาณ แผนงานบรูณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
hotnews

โหลดเอกสารข้อมูล https://cmu.to/P12eV

โดย "เเผนย่อยด้านการท่องเที่ยว" ดังกล่าว ให้ความสำคัญกับ (เอกสาร 01 PPT ประชุมบูร หน้า 35) การท่องเที่ยว 2 ลำดับเเรก คือ
(1) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม เเละเเพทย์เเผนไทย
(2) การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เเละวัฒนธรรม เเละ การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว

หากท่านอาจารย์สนใจ สามารถจัดทำคำขอและส่งโครงการ ตามขั้นตอนที่ 1-2 รายละเอียด ดังนี้

1. การจัดทำคำขอท่านต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์ม ไฟล์ MS.Word
2. ส่ง File ข้อมูลคำขอ มาให้งานนโยบายเเละแผนฯ ทางอีเมลล์ planrxcmu@gmail.com
ภายในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ก่อนเวลา 09.00 น.

3. งานนโยบายเเละเเผนฯ ส่งคำขอให้คณบดี อนุมัติ
4. งานนโยบายเเละเเผนฯ ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล ลงข้อมูลในระบบ Google Form ตามเงื่อนไขที่เจ้าภาพกำหนด
5. งานนโยบายเเละเเผนฯ นำส่งคำขอโครงการถึง มช. มช....

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play