รับสมัครงานประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง การรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อการวิจัยและพัฒนางานบริบาลเภสัชกรรมปฐมภูมิ
hotnews

รับสมัครงานประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง การรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อการวิจัยและพัฒนางานบริบาลเภสัชกรรมปฐมภูมิ รหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2560
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 17 เมษายน 2560
สมัครได้ทาง http://pharmacy.cmu.ac.th/conference เท่านั้น

ติดต่อ นางสาวจตุพร สุวรรณกิจ
โทร 0873118087
Line ID : bee_pharm
   เอกสารประกอบ ::    22-2560.rar

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play