วันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ประจำปี 2560 (ครบรอบ 53 ปี)
hotnews

ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ กำหนดจัดงานพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ
ประจำปี 2560 (ครบรอบ 53 ปี) ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล รวมทั้งให้คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้เกษียณอายุราชการ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีกำหนดการดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาร่วมงานทำบุญฯและขอความกรุณาส่งแบบตอบรับร่วมงานฯ ไปยังหน่วยธุรการและสารบรรณ ภายในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง
   เอกสารประกอบ ::    กำหนดการคณะ.docx

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play