ขอเชิญนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุภาพทุกสถาบัน เข้าร่วมอบรมระยะสั้น เรื่อง เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยนอก
hotnews

ขอเชิญนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุภาพทุกสถาบัน เข้าร่วมอบรมระยะสั้น เรื่อง เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยนอก

วันที่ 31 พ.ค - 1 มิ.ย 2560
ณ ห้องกระถินณรงค์ คณะเภสัชศาสตร์ มช
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สอบถาม นางสาวปรียานุช อินทะปัด
โทร. 053-941515
mail = pctccmu@gmail.com

ลงทะเบียนออนไลน์ที่
https://goo.gl/forms/srOnBmRNnW6lD0ZC2

* จนถึงวันที่ 28 พ.ค.2560

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play