คณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง Talk Show "เรียนรู้อย่างเข้าใจ ลดการใช้พลังงานอย่างถูกต้อง" ในวันที่ 12 ก.ค. 2560 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมสุทธาสิโนบล ชั้น 4 อาคาร 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ มช
hotnews

-

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play