การฝึกอบรมระยะสั้น Pilot of short course training for human and animal health workers - Training of OH approach to AMR
hotnews

สมัครออนไลน์ : http://goo.gl/m4RNbX
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์ฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม : 053-94-1515

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play