ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึก ถวายความอาลัย ครบรอบ 1 ปี สวรรคต
hotnews

ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึก ถวายความอาลัย ครบรอบ 1 ปี สวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ และเพื่อเป็นการรวมจิต ของผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อน้อมถวายอาลัยและแสดงออกถึงความจงรักภักดี ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณสนามกลาง คณะเภสัชศาสตร์ ตามกำหนดการ ดังนี้

เวลา 15.45 น. - ลงทะเบียนร่วมงาน
เวลา 16.00 น. - ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณสนามกลาง คณะเภสัชศาสตร์
- ประธานในพิธี (คณบดีคณะเภสัชศาสตร์) จุดเครื่องทองน้อย
- รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวรายงาน
- คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
- ผู้ร่วมพิธีร่วมขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ฯ ?ความฝันอันสูงสุด?
- https://www.youtube.com/watch?v=8pLUDeykPL8
- ผู้ร่วมพิธีร่วมขับร้องเพลงเทิดพระเกียรติฯ ?ต้นไม้ของพ่อ?
https://www.youtube.com/watch?v=x-7NQXN6FkQ
- ผู้ร่วมพิธีขับร้องเพลง ?สรรเสริญพระบารมี?
https://www.youtube.com/watch?v=8yLq7sfS8xc
- ผู้ร่วมพิธีถ่ายรูปกับต้นไม้ของพ่อ (ดอกดาวเรือง)
- เสร็จพิธี
การแต่งกาย : คณาจารย์ บุคลากร แต่งชุดสีดำ นักศึกษาแต่งชุดนักศึกษา


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play