ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย สําหรับเภสัชกร ผู้ช่วยเภสัชกร เจ้าพนักงานเภสัชกรรม และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
hotnews

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย สําหรับเภสัชกร ผู้ช่วยเภสัชกร เจ้าพนักงานเภสัชกรรม และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

วันที่ 20-22 ธันวาคม 2560
ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

สมัครได้ที่เว็บไซต์ http://pharmacy.cmu.ac.th/CPE/conference.php

สอบถามเพิ่มเติม หน่วยบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ โทร. 053-944374
   เอกสารประกอบ ::    20-22dec60.rar

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play