ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม
hotnews

"แต้มสีตามที่ฝัน เพื่อรับขวัญบัณฑิตใหม่
ฉาบสีมัคคาไว้ รั้วม่วงใหม่งามยั่งยืน"

เพื่อจะได้ร่วมมือ ร่วมแรง และร่วมใจกันทาสีรั้วหน้าคณะฯใหม่ ให้เป็นสีม่วงมอชอสดใสดังเดิม เพื่อต้อนรับบัณฑิตเภสัชฯใหม่ที่จะมารับปริญญาในปีนี้

ขอนัดพบกันหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. และกรุณาเตรียมใส่ชุดโปรด (ที่เปื้อนสีได้) มาร่วมกิจกรรมด้วย......

"สื่อสาร สามัคคี จัดการดี เป็นทีม เพื่อสังคม"

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play