อบรมการใช้งานเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze dry)
hotnews

โดยมีรายละเอียดการจัดอบรมดังนี้
เวลา 10.00 ? 12.00 น. เรียนรู้ทฤษฎีการทำแห้งแบบเยือกแข็ง รายละเอียดของเครื่อง แนะนำอุปกรณ์ วิธีการใช้งานเบื้องต้น และการบำรุงรักษาเครื่อง
ณ ห้องผักหวาน 308 ชั้น 3 อาคาร 2
เวลา 13.30 ? 15.30 น. สาธิตการใช้งานเครื่อง
ณ ห้องเครื่องมือกลาง 2 ชั้น 2 อาคาร 2

ทั้งนี้ท่านผู้สนใจสามารถแจ้งชื่อภายในวันที่ 9 มกราคม 2561 ผ่านช่องทางดังนี้
โทรศัพท์ : 0-5394-44398
Line : เครื่องมือกลาง
หรือ ลงชื่อในเอกสารห้องเขียวมะกอก ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ภายในวันที่ 9 มกราคม 2561
   เอกสารประกอบ ::    กำหนดจัดฝึกอบรม freezedry.pdf

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play