งานประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิค ปี 2561 เรื่อง หลักฐานเชิงประจักษ์ของยาสมุนไพร จากวิจัยสู่การปฏิบัติ
hotnews

จัดขึ้นระหว่าวันที่ 21-23 พ.ค.2561
ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง

สมัครได้ทาง http://pharmacy.cmu.ac.th/CPE/ เท่านั้น
   เอกสารประกอบ ::    Slide1_0.JPG

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play